Zamów Wycenę

You are here

Warunki użytkowania

ZALECENIA DLA KUPUJĄCEGO PODŁOGĘ DREWNIANĄ

- wskazania ogólne –

 • prace parkieciarskie powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, montażem grzejników itp.,
 • w pomieszczeniach, w których układana jest podłoga drewniana  temperatura nie powinna być niższa niż 15°C, a wilgotność względna powietrza w granicach 45 - 65 %,
 • podłoga drewniana przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest pozostawienie nierozpakowanych paczek na okres 5 – 7 dni,
 • podłogę drewnianą należy pozostawić w opakowaniach do czasu montażu. Rozpakowany materiał nie będzie objęty gwarancją,
 • wilgotność podłogi drewnianej należy skontrolować niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki,
 • wilgotność* podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2 – 3%, należy także zwrócić uwagę na równość podłoża** i jego wytrzymałość***,
 • możliwe jest układanie podłóg drewnianych na wszelkich rodzajach podłoża – terakota, płyty drewnopodobne, beton, itp.,
 • przed układaniem posadzkę zaleca się przeszlifować (jeśli istnieje taka konieczność), W celu uniknięcia nierówności i powierzchniowych zabrudzeń, po czym dokładnie ją odkurzyć,
 • klejenie deski nie powinno odbywać się prędzej niż 24 godziny po zagruntowaniu posadzki. Klej powinien zostać dobrany do wielkości klejonych elementów wg zaleceń producenta.Klej należy nakładać szpachlą zębatą. Należy zwracać uwagę na zabrudzenie elementów drewnianych klejem, ponieważ może to skutkować nie odwracalnym uszkodzeniem warstwy wierzchniej,
 • przed przystąpieniem do mocowania (klejenia) podłogi drewnianej do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie materiału pod względem jednorodności jakości, w tym również kolorystyki drewna,
 • podłoga drewniana po przyklejeniu do podłoża nie podlega reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które mogę być reklamowane przed zamocowaniem  do podłoża – w szczególności dotyczy to kolorystyki drewna oraz wymiarów podłogi.
 • przyklejanie podłogi drewnianej do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnych przypadku nie mniej niż 80% powierzchni parkietu,
 • podłoga  powinna być ułożona szczelnie,
 • między posadzką drewnianą, a stałymi elementami budynku (ściany, słupy, rury) należy zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadków drewna itp. – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować przy zmianach wilgotnościowo - temperaturowych w ciągu całego roku),
 • wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie podłogi rozpocząć po upływie 7 -21 dni (należy się trzymać instrukcji producenta kleju, który dokładnie informuje po jakim czasie od ułożenia można szlifować podłogę),
 • podłoga drewniana przez polakierowaniem powinna być 2-krotnie szlifowana (szlifowanie parkietu należy przeprowadzić najlepiej zgodnie z instrukcją dołączoną przy zakupie szlifierki); po wstępnym szlifowaniu w miarę konieczności powierzchnię podłogi należy zaszpachlować specjalną szpachlą,
 • należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym,
 • ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg drewnianych/ wosku itp. Jest przymocowanie listew cokołowych oraz bardzo dokładne odkurzenie powierzchni (zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego).

 

Przy stosowaniu materiałów i narzędzi prosimy przestrzegać zaleceń producenta.

* wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą szuszarkowowagową to dla podłoża cementowo-betonowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona metodą karbidową (CM) to dla podłoża cementowo-betonowego 2%, a anhydrytowego lub gipsowego 0,5%,

**  równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty nie powinna być większa niż 2 mm (prześwit),

*** wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3 Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowani.

 

INSTRUKCJA KONSERWACJI

 • instrukcja odnosi się do wszystkich lakierowanych/olejowanych podłóg drewnianych, które pielęgnuje się przy pomocy specjalnych emulsji do podłóg drewnianych,
 • podłogi posiadają słoje i strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd,
 • dzięki zastosowanemu lakierowaniu/olejowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, powodująca większą odporność na wnikanie wody,
 • dla zachowania wszystkich walorów podłogi ważne jest zachowanie stałego klimatu w pomieszczeniu temperatury ok. 18-20 °C, względnej wilgotności powietrza 45-65%,
 • nadmierna wilgotność może powodować pęknięcia drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga wysycha i mogą powstawać mniejsze lub większe szpary oraz pęknięcia materiału,
 • powłoka ochronna ulega na wszystkich podłogach naturalnemu zużyciu niezależnie od intensywności eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne czyszczenie i pielęgnowanie podłogi,
 • świeżo lakierowanych podłóg nie należy używać już pierwszego dnia,
 • w pierwszych tygodniach czyścić podłogi ostrożnie i tylko na sucho, nie przykrywać dywanami,
 • meble ustawiać ostrożnie, krzesła i stoły powinny mieć podkładki filcowe,
 • przed pierwszą większą eksploatacją należy przeprowadzić konserwację podłogi,
 • podłogę konserwować nie rzadziej niż co 12 miesięcy 

 

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH

       Podłogi drewniane z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie, lub kurczy się gdy wilgotność powietrza spada. Może się to objawić zmianą wymiaru i kształtu klepek, w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć gdy wilgotność powietrza jest za niska, lub wyłódkowaniem się gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka, w dłuższym okresie czasu. Aby zminimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający naturalnym dla człowieka warunkom: 45-65% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-20°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności. Aby utrzymać podłogi w należytej kondycji (chodzi o wygląd) należy umieścić wycieraczki lub maty, na których można oczyścić obuwie z twardych zanieczyszczeń. Meble podklejamy filcem, a pod krzesła z rolkami stosujemy maty ochronne.

 

 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

 • deski lite nie nadają się do zastosowania w przypadku ogrzewania podłogowego,
 • deski warstwowe nadają się do montażu w przypadku zastosowania ogrzewania podłogowego po spełnieniu rygorystycznych wytycznych,
 • dopuszcza się montaż deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym zarówno w systemach wodnych jak i elektrycznych, wyposażonych w elektroniczne regulatory temperatury,
 • warunkiem montażu jest zastosowanie systemu klejowego (rekomendowanego przez producentów chemii podłogowej jako odpowiedniego do ogrzewania podłogowego),
 • warunkiem przystąpienia do układania podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół  wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli montaż nie odbywa się natychmiast, ale następuje później, na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie ustawić ogrzewanie na 21 °C i w tej samej temperaturze instalować podłogę,
 • aby drewno się nie paczyło, należy dopilnować, by w czasie układania wilgotność deski podłogowej nie wykraczała poza dopuszczalny zakres od 7 +/- 2 %. Pomiar należy przeprowadzić przez przystąpieniem do montażu podłogi,
 • postępowanie po montażu podłogi. Pozostawić podłogę powolnemu działaniu systemu grzewczego. Pozostaw ustawioną temperaturę 21°C nie krócej niż 48h. Następnie powoli zwiększaj temperaturę o 1 lub 2°C dziennie, aż do uzyskania optymalnej temperatury,
 • uwaga. Nie podnosić temperatury powyżej 26°C na powierzchni podłogi. Przegrzanie posadzki skutkuje utratą gwarancji,
 • pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, oraz nawilżacz powietrza,
 • w okresie zimowym (grzewczym) bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej powietrza, gdyż jest to warunkiem gwarancji,
 • niezależnie od stosowanego systemu grzewczego, w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna przez cały rok 45-65% i temperatura podłogi nie większa niż 26°C. Gwarancja firmy Manufaktura Parkietu Sp. z o.o. sp.k. nie obejmuje podłogi, która zostanie przesuszona lub przegrzana poprzez stosowane temperatur wyższych niż dopuszczone.